Outreachend werken in RSL Op Post

Regelmatig krijgen we de vraag van een organisatie om in RSL Op Post hun dienstverlening aan te bieden. Dat is logisch, want RSL Op Post leent zich heel goed tot outreachend werken. De mix van bezoekers voor een van de activiteiten, de Sociale Kruisdenier en de Kringwinkel zijn ideaal om een divers publiek kennis te laten maken met jouw organisatie en dienstenaanbod.
Om aan deze vraag tegemoet te komen, stelden we enkele spelregels en afspraken op.

Voorwaarden:
1. De aanvraag moet passen in de doelstellingen vn RSL Op Post: de levenskwaliteit verbeteren door ontmoeting en talentontwikkeling te stimuleren;
2. De aanvragende organisatie is een niet-commerciële organisatie;
3. De organisatie heeft een aanbod voor alle burgers, maar kan extra aandacht hebben voor één (of meer) specifieke doelgroepen;
4. De organisatie plant een vast of regelmatig moment in om in RSL Op Post aanwezig te zijn;
5. De organisatie vraagt geen financiële bijdrage  voor haar dienstverlening;

Afspraken:
1. De organisatie kan gebruik maken van het Open Atelier (vooraf te bespreken met de netwerkcoördinator)
2. De organisatie zorgt zelf voor haar eigen materiaal (laptop e.d.)
3. De organisatie mag zich bekendbaar maken d.m.v. promomateriaal (te bespreken met de netwerkcoördinator)
4. De organisatie kan gebruik maken van het gasten wifi-netwerk
5. RSL Op Post drukt geen materiaal af voor de organisatie
6. Het aanbod wordt opgenomen op de communicatiekanalen van RSL Op Post

Geïnteresseerd? Neem eerst contact op via rsloppost@roeselare.be

Duurzaamheid. Het verhaal in foto's
Evenement op
Duurzaamheid betekent: zorgen voor morgen. Duurzaamheid is een verhaal met heel veel aspecten, waarin het samenspel tussen mens, natuur en cultuur belangrijk is.  Welke negatieve gevolgen zien we, en waar merken we positieve acties in de…
Nieuw: Rap Op Stap-kantoor
Gepost op 11.01.2022
Vanaf 5 februari, elke eerste zaterdag van de maand, komt het Rap Op Stap-kantoor naar RSL Op Post. Dit is reisbemiddeling voor mensen met een kleine portemonnee. Lees hier meer.