Wil je meewerken in de organisatie?

Wil je meewerken in de organisatie?

Op Post is een open ontwikkelingsproces. Iedereen kan mee de richting geven aan de invulling. Hiervoor zetten we een open organisatiemodel op dat bestaat uit verschillende kringen. Ieder kring heeft een ‘trekker’, een facilitator en een secretaris en werkt autonoom als groep binnen de opdracht van het team. Ieder team wordt begeleid door Timelab ism de Stad Roeselare, maar vormt tegelijkertijd een uitnodiging naar de lokale stadsbewoner en partner om deel uit te maken van de het organisatiemodel. Als mede-maker, als leerling of voor concrete, praktische taken, iedereen kan naar eigen behoefte en motivatie instappen in een team naar keuze. Verschillende lokale partners kunnen aansluiten op dezelfde wijze. Van zodra jij jouw engagement kenbaar hebt gemaakt, word je deel van het creatieteam en ga je aan de slag binnen jouw team.

De verschillende kringen zijn:

Coordinatie : Dit is de stuurgroep die beslissingen neemt waar nodig. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de stad en de kernpartners. Om hier in te tekenen, moet je beantwoorden aan de voorwaarden van de stuurgroep.

Communicatie : Dit team gaat de uitdaging aan om een gepaste stijl en communicatie te vinden die de balans zoekt tussen een algemene communicatie en de eigenheid van iedere individuele speler in het project. Het team zorgt ook voor een aanbod leertrajecten en excursies voor alle partners. Een open kring waar iedereen deel van kan uitmaken.

Impact : Wat is de impact van de komst van #RSL Op Post? Hoe bepalen we de nulmeting? Welke cijfergegevens zijn voorhanden en welke parameters zetten we op om de impact te kunnen meten op het einde van iedere fase in de komende 3 jaar.

Hands-on : Dit team houdt het lab open en zorgt ervoor dat dit maximaal toegankelijk en open kan zijn. Onderhoud van machines, maar ook opleidingen en permanenties behoren tot deze rol.

Co-creatie en netwerk : Het verfijnen, bepalen en implementeren van concepten die ontstaan zijn vanuit de samenwerking tussen verschillende actoren. Hiervoor gebruiken we de bestaande Timelab methode en vragen we experten om hulp waar nodig.

Documentatie : Maakt verslag en reportage van het hele proces.

Wat wordt er van jou verwacht?

De teams werken autonoom binnen hun opdracht en kunnen genieten van de inhoudelijke en praktische steun van het begeleidingsteam. Zij komen samen naar eigen behoefte en tempo dat zij nodig achten om hun doelen te realiseren.

1 keer per 2 weken komen de ‘trekkers’ van ieder team samen in het werkoverleg. Hier wordt de stand van zaken van iedere rol besproken en indien nodig naar de coordinatie overgemaakt.

Buurtsport in RSL op Post
Evenement op 21.05.2019
Elke dinsdag en donderdag wordt er gesport van 14u tot 15u. RSL op Post is de ontmoetingsplek om samen te sporten! Buurtsport ontvangt jullie gratis!
29/05: Dag van de Buren
Gepost op 15.05.2019
Alle buren van RSL op Post komen samen om Dag van de Buren te vieren! De medewerkers van RSL op POST/stad Roeselare kwamen alvast langs met info. Tot dan!